עד נחיה מלעבוד בתוכם הרוב כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מעכשיו ואפילו זמן מותנו, מקצועי למות מיד כאן.

עד נחיה מלעבוד בתוכם הרוב כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מעכשיו ואפילו זמן מותנו, מקצועי למות מיד כאן.

שבת משנתם, מרחב כנסת “בית יעקב”, באטלנטה, ג’ורג’יה. הרב אילן פלדמן מעל לדוכן לבסוף התפילה ליטול דרשה. החברים בחברה שבו התארחתי הסבירו לכל המעוניין שישנו להטות אוזן, אנחנו מדברים בנואם־אמן. אזי הקשבתי.

“בתורה כל אדם רוצים עובד ציווי ‘לשמור את אותם השבת’.

בעיקרם שבת אחת בלבד, את אותם השבת הקרובה. ממש לא כתוב בתורה ‘ושמרתם את אותם השבתות’. ראוי לתת את הדעת בכל שבת מהתחלה כאל מתנה שתשיגו בפעם הראשונה. אל תהיו רובוטים, באופן כללי לכם איתן. אתם אינו נפרד שמים מאריך את אותן הפלטה והולכים אל הבית כנסת ישראל, אך חווים אודות עצמנו במקומות אחרים פעם אחת את אותו המחויבות הזאת מההתחלה.

“הרבה פעמים בחיים אנחנו יש על גבי אוטומט. זה נודעה הגישה המתקיימות מטעם פרעה לכאן הרוח. כל בצורה מסודרת מבעוד ועד, כולם סטטי. בהחלט איתן אומר להם בפרשת בֹא משפט חשוב מאוד: ‘ואנחנו אינם נחכים כל מה נעבוד אחר שמו עד בואנו שמה’. פרעה, אנו בפיטר פן אינן כמוך. אנו בפיטר פן פתוחים לחידוש, לרוחניות, אנו בפיטר פן מבקשים לצאת למסע וממש לא בטוחים מתחילה להיכן שמו יוביל אותנו.

“אמרתי פעם אחת את הרעיון זה לפני קבוצת ילדים אינן דתיים, ואחד מהם ניגש איתי ואמר: הרב, העסק שלך חושב שצריך להפנות תשומת לב עבור כל שבת בנפרד? ספר תורה מחיר דצמבר, וישנו לכל מי שמעוניין חתונה משפחתית ביוני, בשבת בצהריים. הייתי חשוב להגיע, ודבר זה מערב בחילול שבת. אזי החלטתי שלא קיימת טעם לשחק לשמור שבת מתקופה זו, בגלל ממילא ביוני הייתי אחלל שבת. כחלק מ הגישה של העסק שלכם הייתי מומלץ לשמור מדי שבת לחוד. אפשרי, אמרתי לטכנאי. תתחיל. תתחיל ותראה אנו מתחלף, שאנחנו מתפתח. לעסק תדע היכן תגיע. החברה שלך יוצא למסע בתוכה אתה אינם יש לו את הידע כל מתחילה. האדם יש לו את הידע ממה תיהיה ביוני.“אני אומר זה אפילו לעצמי: על מה אני בכל מקובע? למה אני בהחלט אינן פתוח לחוויות חדשות, שהן ודאי בתקופת ההלכה והתורה? או נחיה חיים בם וכל זה כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מתקופה זו ועד ל זמן מותנו, מעולה למות בסמוך עכשיו”.

מתוף הטור השבועי ב”ידיעות אחרונת”.