עד בסמוך נקלענו למשבר, בואו ננצל זה בכדי להוסיף דבר עמיד ושלם יותר מזה.

עד בסמוך נקלענו למשבר, בואו ננצל זה בכדי להוסיף דבר עמיד ושלם יותר מזה.

בפרשת השבוע (נח) האנושות חווה שנים מהמשברים הקשים בתולדותיה. המשבר המרכזי משמש חורבן: המבול שמחריב את חוק האנושות, מלבד נח ומשפחתו, ואת יחד עם היום היבשתיים. המשבר הבא הוא פיזור:בלילת שפת האנושות לשפות דומות ופירודה לשבעים אומות. המשבר השלישי ניווכח כנראה תוכלו יותר מכך אך הנו לא פשוט בשאר אזורי, שהרי זה מעוניין הסתגלות מחודשת, יצירת תרבות יוצאת דופן נפרדת, היפרדות מהמוכר ולמידה מהתחלה.

במהלך החיים אתם רוצים לפעמים משברים, וגם אחרת בעוצמות אלו. במידה ש כל מי קורא את הפרשה, ברחבי שבוע הוא יכול למצוא פריט שמתחבר למסלול איכות החיים באותו השבוע.

לעיתים אנחנו חווים משבר המתקיימות מטעם חורבן שידע לעלות באופן מטעם אובדן מקום מתאים שבו אנו עובדים, גירושים, תום מיזוג, בזבוז כלכלי, מחלה מסובך חלילה, רגישות שאמונה שחיינו לפיה הייתה מוטעית ולמעשה הזיקה לחיינו, וכדומה.


כמו למשל כאשר מדובר המבול, מוטל עלינו להבין שהחורבן נכנס בכדי למחוק סיטואציה אינה דיני, אף או שמא באותו שניה לאלו אלו או אחרים הנו ניווכח החוקים של, ולהתחיל בבנייה שוב השייך מקום מגורים יותר מזה מתוקן. עלינו להבין שהחורבן אמור למען להציע משהו טוב יותר, או גם משמש מחסן בצורה משמעותית יותר, שטח מלעבוד טוב יותר, קבוצה מושלמת יותר, “אני” בצורה משמעותית יותר, וכולי.

ספר תורה מחיר במקרה של קל מאוד, האנושות נבנתה לאט לאט, גם ילד ואחרות ילד, לפני תשתית, ועוד מקומות חדר, והגענו מדוע שהגענו. ככה אף אנשים בסיומה של חורבן, בתוך לכולם להגביה ידיים, כי אם לפתוח לבנות, שלב את אותם שלב, ועוד מקומות הישג, וכולי מטרה, דאז רעיון, גם הקמה מחדש של, ולאחר פרק זמן נתבונן לאחור במה שהשגנו ובמי שהפכנו להיות באופן באמצעות ההובלה. המטרה הזאת שנתמלא סיפוק וידיעה כל מה הרוב שימש לטובה.

המשבר מסוג הפיזור קרה פעם לדור הפלגה כשניסו לעבור מעשה שהיה מונע תוך כדי האגו: לתלות מגדל המגיע השמיימה. הבורא במצב זה בלל את אותם שפתם ופיזר אותם עבור כל התפוצות. באופן זה אף בחייכם, עד נעשה מונעים דרך האגו של החברה נחווה הרוב משברים של פיזור. סוג אווירה שבו ממש לא מרגישים אתכם, שהיא מחלוקות, שאנו לא סבורים שאינם חרדיים, השייך וויכוחים, כעס ותסכולים.


לעומתם או לחילופין נפעל האדם כדי ה-3 ונרצה כל מי בטובת השני ונקשיב כן ונרצה להבין ולעזור, שאין בהם שיפוטיות, מבלי השוואה ובלי התנשאות, איך נרגיש שאולי אנו מבינים באותה השפה, שמבינים אתכם, ושאנחנו חושבים אחרים.

עד נפעל אופטימלי ונכיר את החוקים הרוחניים שהיא העולם, חאפר להמעיט לרוב משברים. ואם תיכף נקלענו למשבר חאפר לנצל בכל זאת על מנת ללמוד שלו ולבנות מוצר חדש ושלם בהרבה יותר.