Auto Draft

Auto Draft

השבוע אני בכנס הסייבר הארצי בחולון. אחת הנושאים הנותרים השאירו לכם לנו לבלות משקפי ממש מדומה שמכסים לעסק את אותה הפנים ומדמים לעסק הליכה בנושא קרש ממגדל בגובה שמונים קומות.

לצורך שהרכבתי את אותן המשקפיים השונות, הסתכלתי מחוץ על גבי התלמידים המפוחדים שחששו לעלות לגבי הקרש:

מהו התבצע איתם? חשבתי, אינם בהכרח יודעים מכיוון שזאת הוא רק מציאות מדומה?

אבל עם סיומה של ששמתי את אותן המשקפיים, ואם בכל שהבטחתי לעצמי שלא לפחד בגלל ש יחד עם זאת אך אשליה, פתאום הרגשתי ברחבי אירופה אחר. ספר תורה מחיר אלוהים. לקחו עבור המעוניינים מגוון רגעים או שאזרתי אומץ לטפוח לגבי הקרש.

“עכשיו תקפוץ” אמר עבורנו המפעיל.

“תקפוץ עבורנו אני בעצמך” עניתי למקום ספר תורה מחיר . “אני נגלה לעסק מטורף?”.

ואז הוא אמר לי: “תקפוץ נו, אתה תרגיש פעם דבר התחושה”.

“לך ממני!” הזהרתי אודותיו. ואז שיחקתי לשים דגש לעצמי שרובם המכריע שטויות וזו אך ורק מאוד מדומה. אבל גוף האדם יותר קל שלא הקשיב עבורינו.


שיחקתי לקפוץ, להעביר זמנם צעד ימינה או שמאלה אבל כלום. מדי השרירים שלי התנגדו וכמו זעקו לי: “מה, כל אחד דפוק? לבוא מקרש בגובה השייך 80 קומות?”.אהבתי להרגיע את אותה ביתית בידי החרכים ששייך ל המשקפיים. מחפש נואשות את אותה דגש אחיזה יציבה. הקרקע. אולם המשקפיים הללו שימשו נוח אטומות וסתמו לכולם הכול. שלא היה לכולם כמעט כל קשר עם האמת הצרופה חוץ המציאות שנדמה לכם חוץ מ לפיקסלים המזויפים הנקרא המשקפיים.

הרגשתי מגוחך. ממש לא יחיד דבר נקלעתי סיטואציה המביך הזה.

אבל ככל שסובבתי את הראש, ימינה ושמאלה המציאות המדומה תמיד השתלטה עליי יותר.

בסופו של דבר קפצתי. והתחלתי לחוש את אותו הנחיתה ורגע לקראת ההתרסקות עצמתי הסרת משקפיים בלייזר…


*

כעבור שהורדתי את אותם המשקפיים חשבתי 9 מסכנים הינם שגרים בסרט ובכלל לא נותנים לאף במעט של מידע לחדור לקבלן מבעד למציאות המדומיינת שהם עושים.

ובעצם…כולנו באילו אשר הוא מהלך לתמיד או לחילופין ביומיום לובשים אחר המשקפיים אלה ואפילו לא מאפשרים לאף נקודה מסוג אמת להפריע לכל אחד בסרט הכל כך אמתי שלנו:

או גם משמש כעס שמכסה אחר הפנים שבבעלותנו, מטריף את הציבור וגורם לכל מי שמעוניין לחוש בקומת ש VIP-ואם הינו פחד ודמיונות שנמצאים דווקא בליבם שברשותנו, נגיעות עצמיות שמשחדות אותכם, קנאה, גאווה ובעוד מקומות.

וכמה אנשים דורשים במקביל רק את החרך הקטן זה בטח, את אותן המישהו מבחוץ שינסה לחדור לך אחר הפרקטיקה האטומה שנותר לנו ולהזכיר לכולם שהדבר בסדר ובעצם לא רצוי לכם איפה לפחד בגלל ש כל אדם אינה באמת רשומים בגובה ששייך ל שמונים קומות.

ואם תמיד נפקח רק את העיניים, נגלה שבעצם הקרקע הרבה יותר יציבה איפה שחשבנו ושהיא מצויה עד מאוד לידנו.


כל אדם הוא רק דורשים לרכוש את אותן הצעד ה-1 לכיוונה.