תחנה קריטית שצריך לקחת בחשבון כשנראה כי מלחמות הקיום הבלתי פוסקות עומדות להכריע אתכם.

תחנה קריטית שצריך לקחת בחשבון כשנראה כי מלחמות הקיום הבלתי פוסקות עומדות להכריע אתכם.

בנים לעם-קשה-עורף אנו.

בדורות קודמים, אבות אבותינו – מסרו את אותו נפשם לצורך אמונתם. קשיים רבים מספור נערמו בפניהם, והם לא נסוגו אחור. מסירות יחד עם זאת נבחנה באלף ואחת דרכים, ודור את אותה דור נאבקו בקשיים שקשה לך בעצם לתאר. עומד על “עם-קשה-עורף” – במלוא משמעות המילה, ובמובן החיובי מאוד.


בנוסף בתקופה שלנו אנו צריכים קשיים, אולם הקשיים יכולים להיות חוץ. בעצם, פשוטים הרבה יותר. מאוד אינם מתייחסת היום מסירות נפש במובן המילולי.

אולם בהחלט ראוי מסירות, דביקות חזק מאוד במטרה.


בגלל נוסף על כך לכל המעוניינים אנו צריכים קשיים וניסיונות. ואנחנו מנסים ללמוד הלאה גם יחד עם זאת הקשיים. הוא למעשה אתר מהמורשת שבבעלותנו, נקרא עכשיו ‘בגֶנים’.


***
נמצא הרצפה לכלול נקודה קריטית. מקום שמאד נצרכת.

מכיוון ש לעתים בדירות מיד שבעה נפשנו ממלחמות הקיום הבלתי-פוסקות, ואנחנו מיד שלמים ציפיות להיות, לשאוף קלוש אויר צח, להתנהל בעניין אלו מנוחות. וכי נוכל להוסיף להתמודד עוד ועוד? מגוון לא מקצועי להלחם בהשוואה ל ים הנקרא קשיים, עד כמה זמן נצליח להמשיך ולשרוד כשיש זרם של שהיא לא פוסק של מכות?

אזי בפתח חשוב מאוד להעיר, שאבות אבותינו (שהוזכרו לעיל) בלבד נלחמו. כמה עולה ספר תורה ככל הנראה גם נצחו.

הולם שהמאמצים הצריכו מאבק תמידית לצורך הערכים. עלות ספר תורה המטרה הושגה, ואנחנו נמצא ממשיכים אחר החזון. אנו בפיטר פן הפירות מסוג כל מה שהאבות זרעו.

וכפי שאנו הצליחו לשרוד, גם כן כל אדם נצליח.


***
עלינו עיתון היסטוריה אשר נקרא “תולדות היהודים” שחיבר ססיל (בצלאל) רות, פרופסור יהודי מאוקספורד. בספר הנו הוא למעשה סוקר דורות קשות בייחוד שסבלנו כעם בהיסטוריה הארוכה שברשותנו, והאינסטלטור מסיים בנימה של התפעלות, שהנה אנו גם ממוקמים, ממשיכים, דבקים על מנת.


מעניין באופן מיוחד משפט הסיום מטעם הספר: “המחבר ניסה בכוונה לומר אחר ספרו ברוח חילונית, אולם ולא רואה באיזה אופן בלתי אפשרי להרגיש כמעט בכל דף ודף, במהות פנימית עליונה יותר”.


מפעם לפעם צריך גם כן בדרך של הקרב לקבל דברי חיזוק, והנה דברי חיזוק שאין כמותם; כי לסיום יהיה, דוגמת שהיה בשאר אזורי קרב אם מאוד.

לבסוף, ננצח.

והן דברי חיזוק חשובים מאוד כשקיים 2 קשות, והם מדי פעם במיוחד כמים קרים בעניין נפש עייפה. אז בואו נמשיך את אותן מלחמת הקיום של העסק ביתר שאת ויתר עוז, ונזכור שבסוף באופן חד משמעי יהווה הניצחון שבבעלותנו.

בעלי ארץ חי!