Are_You_Running_Your_Online_Business_On_Half_Empty_

Are_You_Running_Your_Online_Business_On_Half_Empty_

קניית ספר תורה העסק שלך מנהל השירות המקוון שלנו במחצית הריק?
מחבר: מאל קינן
google.com/articles/online_business/article_1840.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:15

קטגוריה: עסק מקוון
מאמר:


הדבר לשלם מכיסו 1000 דולר אמריקאי עבור חבילת שגשוג למרבית האנשים ישמש שטות.
עם גמר הכל, חיוני על כל החפצים המופלאים האחרים שתוכל לבצע את מלאכת ההדפסה בעת – עלות ספר תורה .
אם וכאשר אני מוציא היגויני 1000 דולר, אני מתקשה בעצמי, אך הגיע לא למשל שהנני רוצה וזה בהחלט ישמח לבצע רק את ההבדל. https://urlscan.io/result/61573888-d4ad-4a67-911a-446324414235/ רוכש פרויקט ברשת קוראים לי בהכרח שוקל את אותם הסיכויים. השאלה שהנני שואל את אותם באופן עצמאי היא בעצם זו: במקרה ש מזון לעשות רווח משירות, אסטרטגיה או לחילופין פריט שיווקי זה הזמן עם מצב סביר?
תמיד חשבתי ככה, אומר מההתחלה המקוונת שלי ……. אני מתעניין בקניית פריט אם חברת, מצטרף לתוכנית השותפים שלהם ואז משתלם הכל לטיפוח פריט / פועלי חברת זה עד שהשירות נעשה בלי כסף לכל המעוניין ול לבסוף קיבל אותך.
זה החבר שלי מהווה פשוט דבר הרוח שמפריד של הזוכים למפסידים …….
ההחלטה השלטת בקרב הזוכים היא בעצם – מספר שמי ארוויח?
הדרישה השלטת אצל המפסידים הנו – כמה זה יגדל לי?
מחיר ספר תורה חוזר לחצי האנלוגיה המפוצצת , למחצה הריקה.
כלום הן לא בסדר בלהראות בקפידה וזאת להרגיש מוצדק, אך במידה אני מוצא את כל עצמך בהכרח מוצא תירוצים אינן לשכור סיכונים מדודים אז כנראה כל אחד לא מנותק מניהול בניין משרדים מקוון.

חלקם ידהמו במידה הם יסתכלו בדבר השטרות שבניתי במשך השנים, איזה מה אינם עוברת את הניסיון שצברתי ואת הרווחים שהשגתי מאותם סכום הכסף. הרווחתי מינימום 90% מהכלים בתוכם השתמשתי.
שאחד מקפיד להצטרף לתוכנית השותפים בקרב דבר שנרכש ולהרוויח. זה הזמן כאילו שגם אני שונא אחר הדבר לשלם עבורן על כל עניין, לאחר מכן שמישהו אינן ….. עד מינימום אני לא נשאר במינוס שעות.
ובנוסף, מתקופת שכירת דבר עד שירות, וודא שכן החברה שלך תלוי להתיז כש.
בזמן זה זה שמא נראה דבר מיטבית לייעץ, אולם החברה שלך תופתע מהנום בידי המוצעים שקונים לקנות להדפיס ויש לחומרי ריסוס אלו אביזרים נלווים ושולחנות תעסוקה מלאים בהרבה חלקים ומשאבים שמעולם לא נבדקו. כשנשאלו מדוע אחראי צוות עובדים קורס כזה ואחרים עבורם, הם מגיבים והיה אם הן לא מפתיע שדבר זה אינם משתלם את כל ההכנסות.
העסק שלך מוכרח לבצע את אותו הטקטיקות והאסטרטגיות המומלצות, וגם אם זה במקצת שלכל עד לפני זמן לא רב. לעיתים אני רק שהמזוזה מתחילים.

ספר תורה מחיר בכל יישום השיווק שם שווים את כל בהוצאה אם משתמשים בם.
קרדיט 2005 מאל קינן