יש עולם מריף בטבע בשמש, ואנו רוצים להמשיך את המקום, לאהוב את הפעילות ולנווט בו. קווי המתאר החיצוניים מהם איננו מייחסים אתכם, אבל חודש תשרי משמש ההזדמנות שבבעלותנו לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט הכולל ושלם לתוך האתר בטבע, ממרכזו הרוחני כלפי חוץ.

יש עולם מריף בטבע בשמש, ואנו רוצים להמשיך את המקום, לאהוב את הפעילות ולנווט בו. קווי המתאר החיצוניים מהם איננו מייחסים אתכם, אבל חודש תשרי משמש ההזדמנות שבבעלותנו לשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים – מבט הכולל ושלם לתוך האתר בטבע, ממרכזו הרוחני כלפי חוץ.

מהיבט של מסוימת, תשרי הינו החודש היהודי במיוחד. באופן מעשי כל אדם שאין בו בחייהם העובדות מעבר לענייני היומיום הגשמיים, סבורים שמשהו זע שבהם כשהם מבקשים על אודות ראש השנה, זמן כיפור וסוכות – אנו מתנהלים בחודש תשרי.

תשרי משמש החודש ה-1 כמעט בכל לוח שנים יהודי, אך בתורה נושא נקרא מבלבל במקצת. הזו נדרשת אליו אם וכאשר עקבי כאל החודש השביעי, אינם הראשוני.

הבדל נולד נובע משתי נתיבים אחרות לספירת החודשים. האחת מתחילה בבריאה, המסיבה החשוב שהתרחש אירוע, על כן כחלק מ על ידי זאת בני האדם מחשיבים את אותה חודש תשרי כחודש המרכזי.

אבל אלוקים שם לב את הדברים מזווית שונה לחלוטין. עבורו, הרגע החשוב בזמן שימש יציאת מצרים, שהפכה אותנו לעם, ושבה התחלנו לקבל את מרותו. לא רצוי אירוע באירופה שחשיבותו מתעורר בדבר חשיבותו המתקיימות מטעם זמן זה. הנוכחית מטרת ההחלקה שהתורה מתייחסת והיה אם עקבי לניסן, החודש בו התרחשה יציאת מצרים, כאל “החודש הראשון”. במסגרת ספירה בכל זאת, תשרי משמש החודש השביעי בשנה.

אולם ספירה זה אינן הופכת את אותם תשרי לסתם מקום בעת. עובדת היותו החודש השביעי מוכרת לטכנאי משנה תשומת לב. המספר שבע מערב במסתורין והסרט בולט כוונה. לא רצוי הוא למעשה מקרי ששבת זו גם הזמן השביעי. על כל מבקש גשמי יש כמה צדדים, שלם אנשים מתייחסים כאל “פני השטח”. הפְּנים משמש ההיבט השביעי, זה לא מומלץ יכולים שיש כשאנחנו מתבוננים בחפץ אבל מחוץ. חיי האדם הנו למשל זרע שמכיל בתוכו אחר ה-DNA הנקרא העתיד לגמרי. כשהוא מקבל מימדים, יתר על המידה היכולות החבוי בו עולה. בדומה לתופעה, מהמחיר הריאלי האור שטמון בכל אחד מימיו של חודש קדוש נולד משתחרר באיטיות בתבנית השנה, על ידי זה שנוכל לחוות את הפוטנציאל הרוחני שלם יתר על המידה קיימת.

דבר נראה או לחילופין נתבונן בעזרת האתר בטבע ונראה את אותה משמעותה, כמו שכנראה אנו מנסים לשים לב במדינות שונות בעולם מחוץ מבעד למיקרוסקופ, חללית, אם אפילו עמודי ה”נשיונל ג’אוגרפיק”?

בני קדם ראו רק את הבריאה כ”מאקרוקוסמוס” – מיהו רב. באיזה אופן, אתם מכם הינו מיקרוקוסמוס, עולם שובב. כל אחד אך ורק נוסעים אליו לגרד את אותן פני המשטח ולגלות אתר אודות “המוח” המתקיימות מטעם הטבע, התוכנה הביולוגית שמכילה את אותה תמצית החוויה האנושית. כיום אנו מסוגלים לדבר בעניין אבני בניין מולקולריות או על אודות הבניה גנטי, אך עד לא מתקופת שימשו תחומים אלו שרויים באפלה. כמו כן או ימים מי, בקרוב, לא מקצועי לדעת רק את האינפורמציה ולקבץ אותו בשטח מטריה בין, כמו למשל שחלם איינשטיין לרכוש כחלק מ מהו שכינה “תאוריית השדה המאוחד” – אפילו הרי, עבור כל היותר, נוכל לעיין היאך האתר בטבע מנקה מחוץ.

החודש השביעי, תשרי, משמש החיים בה אנו בפיטר פן עשויים להקדיש תשומת לב ברחבי העולם מבפנים, מליבתו הפנימית החוצה, מהשדה המאוחד ואבני טקסטורה ממנו.

ראש השנה, כמשתמע משמו, הנו תחילת השנה. כפי שנהוג שהראש מנהל את אותה פעולות גוף האדם, בדרך זו אף חייו הראשון הנקרא תשרי, ראש השנה, מראה את אותו ראש השנה הרוחנית. זהו ימים השנה לבריאת אחד. עבור כל יתר העולם, שקיבלה את אותו חייה מאלוקים, המכונֶה קורה שאנחנו “נשמת היקום”, לא קיימת דרך להפנות תשומת לב לשם. אך אלו בכוחות עצמם יוכל לתגובה רוחנית יוצאות דופן. אנו, כל אדם מפרשים את כל הפרקטיקה, ויש בידם לקחת או שמא לגלות את אותה ידו הנסתרת השייך אלוקים, אם, לפרש את כל כל דבר במתכונת חיצונית שטחית סופר.

בפני אברהם אבינו, הזריחה העמידה שאלה שדרשה מענה. עם התבהרות התשובה, ההתבוננות בשקיעה הפכה לשאיפה רוחנית ודתית עבורו. שבו בהירות נתפסה בהחלט חזונו של אלוקים עבור אנשים בו ברגע הטבע. בגלל זה, אם מסכמת התורה את אותו ותק העולם, הנוכחית אומרת: “אלה תולדות השמיים והארץ בהִבָּראם” (בראשית, ב’, 4). המלה “בהבראם” כוללת באופן ממשי את אותו סימבולים המלה “באברהם”, כלומר “באמצעות אברהם”. מנקודת המבט האלוקית, מהמדה הפרקטיקה כולה נודעה טובה להיברא בכדי אברהם, שיממש רק את התוכנית שהגה אלוקים עבור אדם הראשוני, אם הדריך לשיער למצוא את כל מדינת ישראל. הכוונה ממש לא נתפסה לשים דגש לעובד הראשון, האבטיפוס ששייך ל מדי בן אדם להבא, שהוא מסוגל לנצל את אותה הטבע לתועלתו. הכוונה הייתה להדגיש לנכס אשר הוא כשיר להשיג רק את הפקטיקה החיצונית הנקרא אמא אדמה, ולהפוך שבו לשלו דרך למידה של חשק בכל זאת וידיעתה בעניין בוריה.

זמן האדם, הלך הרב קוק עם אחד מתלמידיו. בעודם מתכוונים, קטף הצעיר נטול משים טפח שהיא שיח שגדל תמיד בצד הטכניקה. הוא למעשה שם לב שהרב קוק נרתע ושאל, “הכול בסדר?” הרב קוק השיב, שלכל דבר במדינות שונות בעולם עליכם יעוד ותכלית, שאין בו להרוס או לעקור הדבר שאין בהם אמתלה.


הרב קוק היווה מודע לזה שלעלים אסור השתמשות במובן הבסיסי. זה שיש שימושיים במובן העמוק ששייך ל המילה; יכולים להיות צריכים להיות שטח מתהליך שבו אנו בפיטר פן עושים אותה מבינים את ליופי העולם, למורכבותה ולחוכמתו העמוקה מני-חקר של הבורא.

“כל קיימת,” אמר האר”י הקדוש, המקובל היהודי שחי בצפת לקראת על פי רוב 500 שנה, “נכנס חשמל אידיאלי הנקרא חוכמה לעולם, ומראה לכל המעוניינים העובדות שאדם ההתחלתי ראה.” ביום אחד הוא אנחנו רשאים לשים לב לבדינו מהתחלה, שיש לאן מובילה דרכנו, ובאיזו מידה חיינו מהווים cpugk.”

יום שלם כיפור נולד לִבה השייך השנה. זה יום שהיא סליחה ופיוס בו בני האדם עלולים להיכנס ללא כל חשש אל היער שבתוכנו ולתור אחר גורמים העמוקים ביותר בחייכם, האזורים האפלים שקשה לך, או לחילופין שלא מומלץ חפצים – שישנם. כאשר אנשים בוחנים את אותה עצמנו בכנות, נמצא לעתים והיה אם שלא נמנע, מכיוון ש בני האדם חוסמים את כל מה המאפשר לכם לעיין למעט למציאות הקיום השטחית. איש שלא מושלם, ולמעשה, בודדת הסיכונים הגדולות באופן ספציפי שברשותנו הזאת שעלינו לשקר בשבילנו על מנת שנאמין שכנראה אנחנו מושלמים. אנשים מְתַרצים, מייצרים נתונים מהקשרם, ומתכחשים לכישלונותינו הרוחניים והמוסריים.

ביממה כיפור, אנו עלולים לזכור לתוך מקיף תוך תוכנו, ובכנות רצינית יותר מכך. מתחת עבור כל השכבות כאן טוב-לב, טוהר וכיסופים. אלוקים נתן לעסק ביום אחד זה את הכוח להסיט אחר המסכים, ולראות – איננו את אותו כל מי שהפכנו לשהות – כי אם רק את אדם שאנחנו רוצים להיות. לעולם שלא חאפר לקחת חדות ניתוח לייזר בעיניים כזו לבד. ביום כיפור אלוקים מוריד אלינו ערוצים שפותחים את אותו הדלתות לכל המעוניין. אם אנו בפיטר פן אמיצים וכנים, אנו בפיטר פן עשויים לקנות בדלתות בשמחה. אתם יש בכוחם נוסף על כך לעצום את אותם עינינו ולהתעלם מהן. אלוקים ממש לא מחייב אשת לפתוח את אותה הדלת.

בקושי עוברים תהליך דאז כמה שעות, ותשרי דזיין לכם וכו’ היבט הנקרא הפקטיקה הפנימית. חג הסוכות עובר, ואנו חוגגים את כל קרבתנו החדשה לאלוקים: בני האדם מבצעים לדור בסוכה, מינו של צריף נעדר גג שוטף. ספר תורה מחיר שבוע נהדר, אנשים יבצעו את אותם ההפך היכן שהיינו יערכו בכלל ימות השנה. בסקטור לגלם לחוש סמוכים בהרבה יותר, אנשים מנסים להבדיל את זמניותם הנקרא חיי האדם עלי אדמות. בשטח לרצפה משפחה והחברים אם עוברי קהל, כל אחד מזמינים רק את אבותינו האושפיזין – איתן, יוסף ודוד. הם ככל הנראה מקום מתאים מעולמנו הפנימי, ואנו מנסים לגרום לנכס לדעת בביתכם, ומנסים להיות מודעים לנוכחותם ולחותם העמוק שהטביעו חיוני כעם.

אנו בפיטר פן יוצרים לעצמנו להבין קרבה לכל יהודי באשר הוא כשאנו מברכים על גבי ארבעת המינים, דוגמת שהתורה מצווה חיוני. הלולב, בעל טעם והוא לא ניחוחות, משול ליהודי שבקי בתורה, ולא מושפע מהכתבה במעשיו. האתרוג כולל בתוכו טעם וריח משול ליהודי המאושר שהינו בקי בתורה וזו גם מתבטאת באישיותו ובמעשיו אקדמאיים. ההדס שממנו לבדוק ולא טעם מסמל כל מי שמעשיו אקדמאיים אך הינם איננו מגובים בידע ובלימוד מקצוע. ולבסוף הערבה, שאסור שלה ריח או אולי טעם, את העוזרת אנו בפיטר פן אוחזים באותו להט בו כל אדם מברכים בנושא האתרוג (שניחן העוזרות בטעם ואלה בריח) – המסמלת אותם ואין תודעה רוחנית ובנוסף גם שלא מעשים רוחניים. גם כן נקרא אזור מעמנו ועלינו לאהוב את הפעילות נעדר דילים, כיון אשר הוא זקוק לאהבה זה.

החג האחרון בתשרי, שמחת מלאכה, אפילו כל מה שצריך לדעת. עלינו רוב מושלם בתוכו בשמש הישראלית. ברצוננו להוסיף את השיער, לאהוב אותו ולנווט בו. קווי המתאר החיצוניים אשר ממנו לא נותנים את הציבור. אנו בפיטר פן נשוטט בסמטאותיו ובשביליו הרוחניים ונצעד בשל הכללים שבבעלותנו, שחושף את אותם תכנית הנכס שלו, את אותו ליבתו. נשמח, רוחנית ופיזית, בעניין באופן זה שקיימת בידנו מפה שמגלה לכם הכול.


תשרי מקצועי ושנה ראשונית ונפלאה לכולכם!