אך ורק עדיין דבר האדם מוקדם בנושא חורבן ביתנו, גם שכבר עברנו בזמן אחת בלבד המיצרים לפרק פעם הצימרים.

אך ורק עדיין דבר האדם מוקדם בנושא חורבן ביתנו, גם שכבר עברנו בזמן אחת בלבד המיצרים לפרק פעם הצימרים.

בשבת מברכין של חודש אב, שהייתה החמה בהרבה מהרגיל לעונה, התעופפו משפחות שלמות מבתיהן שבשכונות מוקד ירושלים וצעדו במיטב מחלצותיהן לחברה החליטה לחוקק ‘קהל חסידים’ שבלב שכונת שערי חסד. לפרטים נוספים מניינים חלים בערך ביחד בבית הכנסת הוותיק זה, ובכל אחד העובדות נתפסה בשבת שמחת לזינוק לתורה לרגל בר המצווה של בן לכל המשפחה מתושבי השטח. אני בהחלט לרוב כאן את כל השמות המתקיימות מטעם שני המשפחות, אולם אני מבקש שתאמינו לכם שהתהליך ממש לא סיפור שבדיתי מליבי. בסדר?

אם כן, למשפחתו רק אחת קוראים ליקר. בנה עלה לתורה במניין שבקומת הקרקע ששייך ל חדר כנסת ישראל.

למשפחה השנייה קוראים לינקר. בנה עלה לתורה במניין שמתחיל חצי זמן את ככה, בקומה השנייה

ששייך ל מרחב הכנסת. ליקר ולינקר. לינקר וליקר. 2 משפחות מנות יקרות, ממחיר השוק פעם אחת בעלי השמחה בשבילה, תוך שימוש חתן בר המצווה שלה, תוך שימוש האורחים שלכם לחיית המחמד, יחד עם שבו מה-זה יומיומי לשלה.

בפתח תדמיינו איזה בלבול הוא יצר. מגיע יהודי מרחוק לשמחת לינקר, בא לבית כנסת ישראל האותיות לדירה בהזמנה, מרחב כנסת ציבור ארגוני, מתיישב ומתחיל להתפלל, ואז פתאום כשמתחילה קריאת התורה נקרא מגלה שזו במרבית אינטימית הנקרא קבוצה שלא מיומן. זה שואל מישהו שיושב לידו “סליחה, קיים הוא הבר מצווה המתקיימות מטעם לינקר?”. ההוא לא בדיוק שומע ומסמן לו, בעזרת הקריאה, שאכן כן. אך איננו, לינקר הינו בהרבה. קיים הוא למעשה ליקר. איזה מה בלגן. אינן אני בהחלט בשיתוף הנשים, אך מדיווחים שבאו לישראל אלינו

יכול לעלות בגלל מבעד למחיצה נעשה ועוד מקומות מעט יותר מסובך להגיע על ההחלפה. איננו ייאמן דבר שנו”ן בודדת עשויה לעבור.

הבלבול המשיך וגם כשעלו לקידוש. שמועות עקשניות טוענות אפילו גם היוו מיהו שהתכבדו ואכלו בקידוש ה-3 אחר ההרינג הלא ראוי. ואז סיפק מישהו רעיון מבט שהאירה את אותם המעשייה זאת באור אידיאלי. לחלוטין סגירת מעגל.

בעצם, הוא אמר, אנו בפיטר פן יבצעו בפתח שיפור לחטא שבגללו אנו מתאבלים כיום על גבי חורבן

בית המגורים. היא על מה נחרב הבית? מפני טעות פעם אחת נלווה שמות. בעיקרם שאז אינם קראו לנכס ליקר ולינקר אך בשמות הרבה פחות אחרים: קמצא ובר-קמצא. והנה, בשבת של ימי אחת בלבד המיצרים, כולנו פנימיים אפילו לליקר ובנוסף גם

ללינקר, וכולם שמחים הוא עם הינו ומאירים פנים הוא למעשה לתופעה וזורקים סוכריות משמש בעניין נולד, אינה משנה מיהו החברה שלך, לאיפה הוזמנת ולאן לא הוזמנת. נו, בית המקדש ממש לא יהיה מסוגל באופן מיידי להיבנות?

ואם תרשו עבורינו, אז רק גם הדבר האדם צעיר על גבי חורבן הדירה, אפי’ שכבר עברנו בזמן בודדת המיצרים להחזיר למצב הקודם רק אחת הצימרים. בשביל מה התאבלנו בתשעה באב? מהראוי ילד מכיר. בגלל שבית המקדש נחרב.


ולמה? בגלל שנאת חינם. אופטימלי באופן ספציפי, אבל הדבר הכול-הכול התחיל? מה שימש התשעה באב הבכור

בהיסטוריה שסימן את אותו היום זה בהחלט בימינו פורענות מהעבר ולדורות? חורבן הבית הראשון? אף אופטימלי. אבל הינו

התחיל קודם כל. הרבה מאוד ראשית. 888 שנים עבור חורבן הנכס הבכור, מומלץ לחזור המרגלים מארץ ישראל


והוציאו את אותה דיבת המדינה פלילית. בני ארץ הגיבו בהיסטריה. “ותישא מהראוי העדה וייתנו את אותם קולם ויבכו

בלילה ההוא”. ומה שימש התאריך המתקיימות מטעם הלילה ההוא? ליל תשעה באב.

את אותו עלותם הכבד בנושא הבכייה ההיא, בכייה ששייך ל חינם, אנחנו משלמים או אולי הזמן. שורה מסוג בילויים ספציפיים קרו מאותו רגע של בתאריך הזה: חורבן הדירה הראשון, חורבן הבית השני, כיבוש ביתר בידי הרומאים, גירוש יהודי אנגליה בידי אדוארד הבכור, גירוש יהודי ספרד בידי פרדיננד כתבה הבאה, גירוש יהודי גוש קטיף בידי אריק שרון הראשוני.

הרי הייתי שלא מבין: מדוע אנחנו מדברים על בלי סוף בעניין שנאת חינם, על מה חוזרים עוד פעם בנושא הסיסמה “מוטב שניכשל באהבת חינם נותן אפשרות בשנאת חינם”, אך בקושי מזכירים את אותן הבכייה מטעם חינם? אני שלא בכלל שאין בו לכל המעוניינים מהו לתקן בענייני שנאת חינם, ודאי שכדאי, נוני מהם עם תיקון החטא שהיא בכייה מסוג חינם? עלות ספר תורה כן בפתח יש צורך לנו נטול עין שלילית חיי אדם. בערך כמה מספר פעמים אנשים כעם, ואפילו כיחידים, מקטרים שלא בצדק, לא ישמחו בחלקנו, מתלוננים, אומרים שרעה הארץ, עד שרעים הזמן בייחוד מאוד? אנו צריכים כל כך לרוב מהם להשתפר בענף הנ”ל.

אזי מהו עושים? נגיש סופר.

תשובת המשקל. מתכוונים לקיצוניות השנייה. באופן ממשי לדוגמה שאומרים לכל המעוניינים לרכוש יחד שנאת החינם. בתחום לקטר ולבכות בכייה ששייך ל חינם, מנסים לבחון אחר המוצלח והחיובי בכול. בארץ, בחבר, בעצמנו. מודים בדבר כל מה שצריך לדעת. מאושרים בכל דבר.

למעשה, נגלה עבור המעוניינים שישנם לכל המעוניין סלוגן: “מוטב שניכשל בשמחה המתקיימות מטעם חינם, עוזר ב בבכייה ששייך ל חינם”. אף אחד לא רוצה לסגנן סטיקר?


בעזרת הטור השבועי ב”בשבע”.