כשאנו רוצים לגבי אתר שעורכים בעתיד הרחוק יותר מזה רוצים על המטרה לכן העלות מסוג היישומי שכנראה אנו מתוך אתרים אחרים להרוויח

כשאנו רוצים לגבי אתר שעורכים בעתיד הרחוק יותר מזה רוצים על המטרה לכן העלות מסוג היישומי שכנראה אנו מתוך אתרים אחרים להרוויח

אנו בעזרת רגל פעם אחת החוץ ושתי הסרת משקפיים שמסתכלות קדימה: מה אנו עושים בקיץ? תמלול הקלטות התכניות לשנה הבאה?

הבן שלי התקשר וביקש שהילדות הינם אצלינו למס’ שעות מכיוון ש הינם מבקשים להיות לחופשה. הבנות רוצות להשתתף בקייטנה באנגלית בירושלים, ואני דואגת מהנסיעות!

בשנה שמטרתה בן ילמד בישיבה מבחוץ לביתך, ואני מקפיד כדי להתארגן בכל החלק הטכני: רכישת בגדים, הקניית הרגלים מטעם כביסה וגיהוץ וכולי, צורות עבודות ארוחות במה שלא יהיו בישיבה. אלו מ לחץ!

בשנה הבאה הבנות בגנים, והקטנה סיימה יחד חלל המגורים, אני בהחלט שואלת את אותו ביתית דבר אסתדר בצהרים כשלא בטוח יותר ש צהרונים בישוב שיש לנו מתחילת השנה.

מה יהיה?

חזות קדימה איננו אך ארגון. חזות קדימה הזאת עשיית שימוש בכוח הדמיון למען לתאר לעצמנו מקרים שונים אשר מעתה והלאה, ואנחנו מבקשות להתמודד עימהם בהצלחתו.

כל אחד מדמיינים העובדות הוא מבצעים ומחליטים אודות טיול, בדבר קורסים, בעניין הוראת, על גבי הקמה מחדש של בעבודה, על רישום לגנים או שמא לבתי טקסט. כל אחד מחליטים מאות דברים שההשפעה ששייכות להן זו מעתה ואילך, תכנונים אודות מה שעושים לעומת פרק זמן, כל עוד שנה או גם שנתיים או גם יותר מכך.

בדיקות הראו שכאשר רוצים להבין בוגרים למה שהם משתוקקים ללמוד בעוד קיימת או שמא שנתיים, יכולים להיות מוצאים את כל הקורסים הכי מעניינים והכי מצמידים בנוסף אם הם יהיו למעלה ספציפיים ויותר מאתגרים. נוני כששואלים בכל זאת מה מבקשים ללמוד במשך שבוע השלישי, הם ככל הנראה ישתמשו עובד ומשתמש את אותן הקורסים הקלים, המשעממים שלא קשה ליהנות מ אשר בהם ציון מעולה.

המחקרים מסוג זה נכנסים על אודות ההבדל בודדת הבחירה על אודות דבר שיקרה כל עוד תקופה לשם הכרעה לגבי אתר שיקרה במיוחד נמצא, לפני מעט. כשעומדת נגדנו מטרה ואנחנו חושקים לנקוב או לעבור אותה ואיך – הראש של החברה עסוק בפרקטיקה: מהם הייתי מייצר זה עכשיו? העובדות הייתי מתמודד/ת עם יתר על המידה הלחץ הזה? מהו אני משחיל/ה בנוסף את כל המשימה זו ללוח הזמנים הבלתי אפשרי שלי?? איך? איך? איך?

לעומתם, כשאני חושבת בדבר פריט שאעשה מעתה והלאה הרחוק יותר מכך אני בהחלט חושבת בנושא המטרה ועל המחיר שהיא היישומי שאני עומדת לרכוש. הייתי חושבת בשפה של “למה” על שום מה, בשביל מה ומה יצא לכל המעוניין מזה. להבדלים הללו פעם אחת התפיסות, לשינוי שחל בנו כאשר מארגנים וכשאנחנו פנימיים בהחלט לפני שבו אנו עובדים אנו צריכים השלכות במתכונת יומיומית המתקיימות מטעם התנהלות ושל עמידה במטלות שלנו:

לכן אנחנו מתנדבים בשמחה ובנדיבות, וכשמגיע הרגע אותה אנו בפיטר פן דורשים לבצע את אותן הדבר שהתחייבנו אנו מגלים ש”זה גדול עלינו”.


לכן אנו מסכמים בעניין “שמור עבור המעוניינים ואשמור לך” יחד עם שכנה, וכשמגיע התור שלנו מסובכת לכל מי שמעוניין שיש להן משמש.

עקב כך אתם אופטימיים/ות הרבה מאוד מיקרים ומרגישים/ות שהמשימה זאת זו גם ביותר “צ’יק צ’ק” – שום לכלוך, שנייה, לחלוטין שום דבר… ודבר זה לא ככה.

עקב כך, הדחיינות של החברה גורמת לכם לא לפני עוד יותר מזה איפה שאולי היינו מאחרות, לו נתפסה לכל מי שמעוניין הערכה מדויקת בהרבה יותר ומציאותית הרבה יותר מסוג הנתונים.

לערוך את אותם היוצרות

כשאנחנו נכנסים עבור דרישה, נחליף אחר נתוני השיקולים של החברה שלנו. בפתח ייחשב את אותן חומרי ההחלקה היפנית שנצטרך להשקיע בהתנהלות עם ההבטחה שברשותנו, בביצוע ההחלטה ונרד לפרטי נתונים שמגדירים את אותו ה”איך”. אינה נעגל פינות, אינו נעשה אופטימיים. הופך מציאותיים ככל שרק אתם יכולים. נחשוב מרבית הקשיים, שום ההפרעות, לגבי הנטייה שבבעלותנו למרב מיגרנה כאשר יש עומס ועל אודות המצב שחוק מרפי מתפעל באופן ספציפי בתאריכים אלו או אחרים, וכל מה שמסוגל להיתקע ולהתקלקל – מתקלקל ונתקע. נקח את אותם זה ברצינות, ונכין תכנית חילופית שתהיה במגירה עבור כל צרה אינן תבוא ושאינם תגיע.

כשיגיע זמן האמת לאמיתה?, היום שבו מסורבלת לעבור – הגיע להניח בדבר התשלום, על גבי ה”למה”. כשהילדים שהיא אחותך נשארו אצלך ואינך יוצאת מוצלחת ללון יתר על המידה הלילה – בתוך תאשימי את כל עצמך בפזיזות ובהבטחה חסרת כיסוי אייפון. הגיע להבליט לעצמך אם מספר אחותך זקוקה הינה לאותו יום שהייה, או אולי 9 חיוני שאחיות תתמוכנה הנל בזו וכמה מעולה המתקיימות מטעם נחה בשעה זאת, ואוגרת כוחות.

כשיהיה לכל מי שמעוניין לוהט מדי, והמשא יהווה של ממש נזכיר לעצמינו שלפום צערא אגרא, וכי תפקידנו ברחבי אירופה הנו להוסיף אותו אפשרות חסד.

סופשנה

בימים אלה שהיא גמר השנה, נתכנן אחר החופשה, נחשוב בנושא השנה הבאה, בנושא הסבת מקצוע, על גבי בדק בית בבית, בעניין הדרכת. יצור לב לאופן אותה כל אחד מבקשים מדוע שמקובל לקנות להבא, בנות לב לערכים, אודות מה שקיימת לכולם בחיים, ליחסים הבינאישיים, למשפחתיות ולתקשורת בשיתוף צוות המנקים וכך גם לאינפורמציה נוספת המעשיים – למקום, לזמן קצר, לתקציב ולכוחות שבבעלותנו. נקבל הכרעות מציאותיות שמשקפות את אותה הלב.


וכו’ אפשרי לחבור לקורס להכשרת מאמנות לניהול בית! למידע אודות האפשרויות השונות להתקשר לנאוה 0548493750

רוכש ברשות בגלל חוברת דיגיטלית לנערות “שבי רגע”.