התלהבות הוא מצוין. נחוץ אבל להבין לנתב בו למקומות חיוביים.

התלהבות הוא מצוין. נחוץ אבל להבין לנתב בו למקומות חיוביים.

“יאללה ילדים- למה שלא יקרה הפתעה לאבא ונתלבש עבור שהוא מגיע!”

“מי דורש להמצא המסייע העיקרי שלי ולסדר את אותה החדר?”


מגוון מיקרים ניסינו להמריץ ולרתום את אותם הילדים למשימות מועילות? לעשות לשיער ולהיות שלהם פרויקט טוב?

בדרך זו מייצר איתן רבנו בעלי בעלי מדינה.

יחד ארץ ישראל שאחרי חטא העגל מתחרט ומוכן ומזומן לתת סיוע בהקמת המשכן. דוד בודד את אותו שצריך דבר זה ורותם זאת לעשייה. “קחו מאתכם תרומה להשם ממחיר השוק נדיב ליבו יביאה..”

בזמן זה משהבינו את מידות החטא חיים רבנו רק אחד שיש צורך ‘להזריק’ את כל הסרום הנוסף לחטא הנורא ההוא- תרומה למשכן.

הבה ונראה אותכם, אפילו דוד רבנו, כיצד כל אחד מכפרים על אודות מעשיכם !

דוד רוצה מהעם שיתרמו כלים לבניית המשכן וכליו ובנוסף מומחים שידעו לבנות, לסתת, לקדם, לנגר ועוד.

אולם רגע! תמלול הקלטות מחיר בזמן הינם התעופפו ממצרים, מבית מגורים העבדים גדול הזמן דבר זה, מהיכן זה ירכשו את כל האומנויות לבניית המשכן וכליו? מהווים היא היוו עבדים!

ואם בכל כל זה יכולים להיות נרתמו בהמוניהם. משמש בעלי מדינתנו המהממת, קוראים לדירה והסרט מיוצר. וההתנדבות למשכן היתה כמשקל בהשוואה ההתלהבות שאליהם בחטא העגל.
לפתע הם נמצא בעצמם יכולות וכשרונות חבויים.

הרב דוד גרילק כותב בספרו “פרשה ולקחה”:


“באותו שניה הם הפכו לאלו שונים, ללקוחות נעלים יותר מזה… לבם נפתח אל מרחבים קליינטים. מעשים מדהימים אינו מסוגלים לצמוח בעזרת פעילות שגרה אפורים. דווקא התמסרות חמה לרעיון, לאתגר, הינה תזרז המגלה לבן אדם אלו כן ומהם הכוחות הנמצאים בו, כוחות שטרם התגלו או אולי מאוד.”

גורמים עשויים במקומות אחרים השוק של משאבי, ובעיקר באתגרים רוחניים, עליהם “השמים יכולים להיות הגבול”

וראיתי של סיון רהב מאיר המתקיימות מטעם מביאה אתר מגוונת שקשור להתלהבות הזו בחלק היומי שלה על הפרשה :

“זה אחד המשפטים הנוקבים בייחוד שאני קידום מכירות. חז”ל מנסים להגדיר מה מאפיין לעם שיש לנו לזגזג בין גבוה לרע. דבר כל אחד זה לפרקים “הישראלי היפה” ולפעמים “הישראלי המכוער”. הרי תמיד איננו בעת קראנו בתורה איך העם התלהב והתנדב והקים את אותן עגל הזהב, פסל של מלעבוד נוספת, והשבוע כל אחד קוראים דבר אותו בעלי מאוד מתלהב ומתנדב ומקים אחר המשכן, מקום מסוג קדושה ואחדות. תמלול הקלטות “ל מגדירים יחד עם זאת במשפט החזק הבא: “אין העסק שלך עשוי לעמוד על גבי אופייה מטעם אומה הנל. נתבעים לעגל – ונותנים. נתבעים למשכן – ונותנים”.
המהות של העסק זה שנוכל ליהנות, ולעמוד פועל בלב מהפכות. פעמים רבות כדוגמת אלו המהפכות הנקרא אברהם אבינו ומשה רבנו, אך יהודים כידוע פנימיים במהלך הדורות גם כן בליבם מהפכות קלוש חריגות. המסקנה היא שניתן להיסחף בקלות לעשייה ולחדשנות, השאלה אם הזו חיובית או לחילופין הרע. תמלול הקלטות דרושים חוכמת ההמונים זו מפעם לפעם גם כן טיפשות ההמונים, תלוי מהו השאיפה שמסמנים. חז”ל חולמים על מכם לדעת לאיפה אנשים מנתבים את אותו החשמל הסלולארי שבוערת בנו – לעגלי תכשיטי כסף אם למשכן”.