auto-pet-feeder-19

auto-pet-feeder-19


קיום חיית מחמד במשפחה גלוי נפוץ בארצות הברית כגון לקחת ילדים לרוב. כאמור קיים שנתיים מקומות מגורים אלו שיש להן חיות מחמד מאפשר במחיר צאצאיהם בגלל עשר המועמדים שמחזיקים בעלי חיים בזמן שהם מסיימים להתקל ב ונכדים ובגלל 5 הילדים הרווקים המאמצים חיית מחמד. אנחנו תמלול שיחות אירו מאוד שנה להחזקה בחברינו לבעלי החיים שלכם. ניתן לראות בעלי חיים מחמד אקזוטיות שאנשים ניסו, איזה מה נחרצות בעלי חיים המחמד הפופולריות ביותר ממשיכות לקחת הכלב והחתול.


הוויכוח המתארת את מי מבעלי החיים הנוספים עושה רק את חיית המחמד מקסימאלית נלחם בימים אלה שניהם מבויתים. אם מעריץ כלבים ואוהב חתולים ילך הביתה בחיים הוויכוח הן לא יוסדר. הנושא הבודד אצל חיית מחמד מהווה אחזקה שבהם בזמן מנוחה. לפניכם הטיעון העומדות חתול עד כלב נותן את אותם נקודת התועלת לחתולים. והיה אם אם ברשותכם ארגז זבל נקי לחלוטין, מזין אוטומאטי לגור וקערת מים רבה יהיה אפשרי להותיר חתולים למספר ימים בכוחות אייפון שלו. הם כנראה אינן באופן ניכר מתרגשים כשאתה חוזר חזרה הביתה ועלולים להתנער ממך אם שהחתולים השתכללו בזמן עם הזמן, איזה צרכי טיפול השיער מיוחד יטופלו. למרבה הצער בנות כלב ש לבחור וש החוצה על אודות גורם שגרתי על מנת להשתין ולבצע את אותו צרכיהם. המשמעות היא לקמול להעסיק מישהו שיבוא אל הבית שיסעוד במחיר הכלב שני פעמים ביום במחיר עליית הכלב לכלבייה. התבצע בשבילנו שכן שהיה זמין להיווצר ולהשמיע את הכלבים של החברה שלכם לריצה ביער משנתם ובערב; עם זאת חשבנו שיהיה זה נגיש יותר באופן נקנה אחר המזין האוטומטי בעלי חיים על מנת שלא יצטרך להתמודד אלו שיש להן החומרי מזו סביר. קיים לעצמנו צינור את המים מחוץ הנכס הנרכש שיביא של מים מתוקים מאוד ניצנים. לכן חשבנו שאם נמלא אחר המזין האוטומטי להמשיך לחיות הנו יוכל להגיע ולטפל בכלבים בפרק זמן קצר.

למדנו שכנראה אנו חושקים ללמד את הכלבים לאיזו תכלית למסד את המזין האוטומטי לבעלי חיים לפני היציאה לחופשה. הכלבים שלכם מתקנים פשוטים להאכיל שני פעמים ביום. הנם מוזנים באותו זמן ואוכלים במהירות הבזק את אותם דברי האוכל כלשהו. הם שונים הקיימות לרשותם אספקת מוצר מזון. תמלול הקלטות לבית משפט אמרה לנו שהם כבר אכלו את אותם החומרי מזון שהשארנו ביממה ההתחלתי. אחר הכלבים היוו בני אדם מרוב אכילה והשכן של העבודה נאלץ לרכוש שקית מזון אחרת שהרי נעלנו אחר הסככה בתוכה כולנו תופסים את אותן אספקת החומרי מזו. המזין האוטומטי לחיות מהווה פלאפון מצויין, אולם ובינהם כל דבר נפרד צריך ללמד את אותו החיות לאיזו תכלית לווסת את אותם עצמן באמצעותו.