Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

Avoiding_Reverse_Mortgage_Scams

הימנעות מהונאות משכנתא הפוכה
567

סיכום:
משכנתאות הפוכות צוברות אהדה ככל שהקשישים שנתיים להתחיל לחפש אחרי פתרונות להגיע אליו את הכנסותיו הפנסיה מיוחד. וככל שהאינטר במשכנתא הפוכה יכולה לעלות, ככה ואלה מספר פעמים של הונאת משכנתא הפוכה והונאות. בני גיל הזהב רב גוניים מגלים כי הם איבדו אלפים רבים ש"ח מההון העצמי שנצבר קשה מחמת הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה מאגדת לרוב את הנכס העצום ביותר של העבודה (הבית שלך), למהות זה הזמן אצל הונאה עלולה להיות אפקט לא טובה חמורה …


מילות מפתח:
משכנתא, משכנתא, משכנתא הפוכה, הנפקות בכירות


חברת המאמר:
משכנתאות הפוכות צוברות פופולאריות ככל שהקשישים שנתיים טריים לברר אפשרויות להגיע אל רק את תשואות הפנסיה ספציפי. וככל שהאינטר במשכנתא הפוכה יכולה לעלות, איך וגם פעמים אצל הונאת משכנתא הפוכה והונאות. בני גיל הזהב רב גוניים מגלים שהרי הינם איבדו מאות רבות של שקל חדש מההון העצמי שנצבר מסובכת מפאת הונאות משכנתא הפוכה. מכיוון שמשכנתא הפוכה מכילה למרבית את הדירה המסיבי מאד שלכם (הבית שלך), איכות זה אצל הונאה אפשרי בעל השפעות שלילית חמורה הכול על הפרישה של העסק שלכם. המידע הבא המתארת את הונאת משכנתא הפוכה עוזר לי להימנע מלהיות קורבן להונאת משכנתא הפוכה.

הונאות משכנתא הפוכה

הנ"ל חמש גלילי הונאות משכנתא הפוכה שיכולות לבסוף לנוע לרעיון שלך מאות רבות של ואפי’ עשרות אלפי שקלים בהון של החברה אם וכאשר העסק שלך נעשה לקורבן.

לשלם לו עבור מידע בלי כסף המתארת את משכנתא הפוכה

שתי מפעלים לתכנון עיזבון גבו אלפים רבים שקל חדש עבור מידע שנמסר ללא תשלום מ- HUD. ברוב המקרים חברות כדוגמת אלו גובות עבור מידע זה הזמן כחלק מתכנית לתכנון עיזבון. זקנים שנרשמים לתוכניות הנ"ל הן לא מבינים את לכך שחברות הללו גובות אלפים רבים שקל חדש על ידי לוקח עמלה על ידי 6 עד ל 5 אחוזים מהסכום המלא שהושאל. עמלות הנ"ל תשלום לקורבנות 6,000 עד 5,000 דולר אמריקאי במשכנתא הפוכה אצל 100,000 דולר אמריקאי. HUD פרסמה לאחרונה הנחיה למלווים שהנפיקו משכנתאות הפוכות המבוטחות באמצעות מינהל השיכון הפדרלי (FHA) להפסיק ליצור עסקים במחיר בתי חרושת אלה.

דחיפת משכנתאות הפוכות כדרך לשלם עבור רכישות

פירמות מסוימות שמוכרות פריטי כרטיסים מעניינים עד מוצרי שירות, ובינהם קצבאות או שמא כלי ביטוחים, בנויות לבלות להציע ניצול במשכנתא הפוכה כדרך לממן רכישות האלו. כאשר בהוצאה הנוספת אצל המשכנתא ההפוכה שזורה ברכישה, לסיום זה הזמן יסוכם לבעל הבית באופן ניכר מההטבה שמספק מוצר הטיפוח עד ההובלה.

תנאי משכנתא הפוכה הן לא מוסרית

מקובל מהמלווים מעסיקים עמלות ותנאים מוגזמים בחוזים זה או אחר. לתנאים אלה תעמוד תוצאות חמורה על הון עצמי. בחלק מהמקרים, המלווים השתמשו אך בתנאי הון מעורבים או לחילופין בתנאי תשבחות מעורים, ענין זה שמעניק למלווה רק את הזכות לגבות רגיל מההערכה כשיקרה הדירה נמכר עד ממומן שוב פעם. ומחירה של הפרשות הללו יוכל לגשת אל לעשרות רבים כפי שמעריך הנכס הנרכש. תמלול שיחות בעלויות עשוייה לעלות זאת אוכלות הון פרטית בלי לספק גם טובתו של נוספת לבעל הבית.

להגן הכול על עצמך בגלל ש הונאות משכנתא הפוכה

באופן העסק שלך טסט משכנתאות הפוכות, מתופעל כמה התעסקות מתחיל ישמח לבצע במטרה להגן על אודות עצמך מכיוון נפילה של קורבן למהות זה הזמן בקרב הונאות.

1. תמלול שיחות בעלות יועץ משכנתא הפוכה שאושר בידי HUD. היועץ עוזר בשבילך לזכור משכנתאות הפוכות ויעזור לעסק שלך להעריך את אותה מצבך.

2. השג עשר הצעות ממלווים יחודיים למשכנתא הפוכה מתוך מטרה להשוות של מסלולי שונות. חוק האצבע הוא להשיג מינימום 3
הצעות מחיר נפרדות באופן זה שתהיה לרעיון שלך בדיקת מומחים טובה מצד התנאים הכתובים.

3. ודא מתחיל בקי את אותו התנאים במהלך חוזי המשכנתא ההפוכה. יועץ המשכנתא ההפוך של העסק יוכל להדריך השירות
החוזים.

4. למרבית במידה ויש בבעלותכם 3 ימי עסקים לאחר החתימה אודות אישור ההלוואה לביטולו מכל סיבה שהיא.

אם וכאשר החברה שלך חושד שחברה עובדת בשונה לחוק, יידע את אותה יועץ המשכנתא ההפוך של העסק שלכם ואז הגש תלונה במשרד נכסים התובע הכולל של העסק או בסוכנות הרגולטורית הבנקאית ובוועדת הסחר הפדרלית (FTC) בכתובת www.ftc.gov.