ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA_vs__SATA_Hard_Drives

ATA לעומת כוננים קשיחים SATA
מחבר: מק מק’קלן
google.com/articles/computers_and_internet/article_2582.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:

לאחרונה היו עדים להתפתחויות מלהיבות בייצור כוננים קשיחים בעלויות כנסת ישראל מטמונים רחבים שנתיים, מהירויות ציר מהירות יותר, מהירויות העברת פרמטרים מעולות יותר ואמינות חזקה.
כוננים קשיחים ATA (הידועים בדרך כלל כונני IDE) הנם סוגו של הכונן הקשיח שעוסק במדויק את אותם כמעט בכל מחשבי משתמשי הקצה. הוצג בשנת 1986, תקן ATA ראה תיקונים שונים להתקדמות הגודל והמהירות אצל הכונן הקשיח וש הנו יוכל לתמוך. ATA-7, ששוחרר בשנת 2001, יוכל לשמור אודות קצב העברה של נתונים בעלייה על ידי 133 מגה-בייט / שנייה .ATA-7 נחשב למודל הסופי לסדר ATA המקביל.
ב- 2000, יצרני הכוננים הקשיחים יצרו תקן חדש על ידי הכונן הקשיח בשם Serial ATA, הפופולרי מאד SATA. הכוננים הקשיחים בידי SATA התגברו על כל המגבלה אצל ATA כגון תקלות אלקטרומגנטיות (EMI), תזמון אותות ובעיות נוספות שלמות דברים. תוך התרחשות מהיר, SATA נהפך לסטנדרט הרגיל בשביל מרבית משתמשי המסך.
התיאור ה-3 מפרט את אותה ההבדלים מכיוון ATA ו- תמלול הקלטות לבית משפט .

Attachment Technology Attachment (ATA) מבוסס אודות ממשק מקבילי של 16 סיביות ומשמש למרבית לשליטה בכוננים קשיחים במחשב. אך, קבצים מצורפים לטכנולוגיה מתקדמת סדרתית (SATA) הינם התקדמות טורית בקרב סיבית רק אחת של ה- ATA המקביל. תצליחו להבחין בנוחיות מרבית מכיוון כוננים קשיחים בקרב SATA לשם כוננים קשיחים בידי ATA באמצעות חיבורי חשבון החשמל והנתונים השונ ים שנעשה בהם שחמוש בגב הכוננים הקשיחים.
אם וכאשר משווים ATA מול SATA, לכוננים הקשיחים אצל SATA יש הטבות ביצועים המבדילים אשר מכוננים קשיחים אצל ATA. כונני SATA מיועדים 2 שנים להתקנה ושואבים לא ממש חשמל. גורם גדול מאוד נספח אצל SATA הנו רוחב הפס המשמעותי מאד החדש. הדגמים האחרונים בידי כוננים קשיחים ATA מציעים את קצב המרת הנתונים החשוב ביותר של 133 מגה לשנייה. בעוד שתקן SATA המודרני עלול לתת המרה של דגשים בקרב ידוע שעד 150 מגה לשנייה.
לפי Seagate, אפשר היום לעיין כי הביצועים של כונני SATA המתארת את פני כונני ATA יעמדו הכול על כדלהלן -5%. ההתפתחויות בטכנולוגיית SATA ללא ספק ישתפרו ככה. העתיד אצל SATA מגלה עניין מעולה של משתמשי הצג, הכוננים הקשיחים של SATA בנפח 600 מגה לשנייה צפויים בסביבות שנת 2021, שיספקו מהירות וביצועים מעניינים.
אם וכאשר נבצע השוואה מצד כוננים קשיחים אצל ATA וכוננים קשיחים של SATA, עשוי שתמצא שכן כונני SATA יעלו יותר, אילו מה כשבוחנים את אותה הצד החזק המחברים אצל כונני SATA על אודות פני ATA, משתלם להפסיד מספר שקל דנדשים בשביל כוננים קשיחים של SATA.
בקיצור, הכוננים הקשיחים האחרונים על ידי SATA מספקים המלות מתאימים לציון הכול על פני הכוננים הקשיחים של ATA אם וכאשר מעוניינים צריכת חשמל, נוחות וביצועים. מומחים קיימים בהליך תפקיד כוננים קשיחים חסונים שנתיים בקרב SATA שהמזוזה ללא ספק יתרמו לפיתוחים אצל הכוננים הקשיחים לעמוד בתזמון אלו שיש להן מוצרי אוטונומי מהותיים מגוונים מתוך מטרה להעלות בדרגה את אותה הביצועים המחברים בקרב מערכת מחשב ביתי.
וודא http://harddriveusa.com לקבלת משאבים דנדשים בכוננים קשיחים.

ZZZZZZ